Koalay.com, 1 Haziran’da yenilenen trafik sigortası uygulaması ile ilgili bilgiler verdi

Posted on 14/05/2018 by | 0 comments

Zorunlu trafik sigortasına yeni düzenleme getirildi. 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle trafik sigortasında yeni şartlar geçerli olacak. Aracın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılayan trafik sigortasında birtakım yenilikler söz konusu.

Teminatlara belirli standartlar geldi

Yeni düzenlemeye göre teminat türlerine belirli standartlar getirildi. Genel şartlar dahilinde sigorta teminat türleri, “maddi zararlar”, “sağlık giderleri “, “sürekli sakatlık ” ve “destekten yoksun kalma (ölüm) ” olarak belirlendi.

“Maddi zararlar teminatı” ile hak sahibinin genel şartta tanımlanan ve zarar gören aracında meydana gelen maddi zararları karşılanırken, talep edilmesi halinde değer kaybı ile ilgili giderler de ilgili branşta ruhsat sahibi eksperler tarafından tesbiti yapılmak şartıyla teminata dahil edildi.

“Sağlık giderleri teminatı” sayesinde üçüncü kişinin trafik kazası sonucu bedenen gördüğü zararlar, protez organ bedelleri de dahil olmak üzere gerekli tüm tedavi giderleri teminat altına alınacak. Kaza nedeniyle sakat kalan kişinin tedavi süresince gerekli olan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili tüm masraflar ve trafik kazası sebebiyle çalışma gücünü yitirmesinden kaynaklı giderler, sağlık gideri teminatına dahil olacak.

“Sürekli sakatlık teminatı” kapsamında ise üçüncü kişinin sürekli sakatlığı halinde ileride karşılaşacağı maddi zararlar karşılanacak. Kaza sebebiyle mağdurun sürekli sakatlık durumu yetkili bir hastaneden alınan raporla belgelendikten sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri de bu teminat dahilinde değerlendirilecek. Destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı ile de üçüncü kişinin vefatı halinde ölenin desteğinden yoksun kalanların zararlarını karşılamak üzere tazminat verilecek.

Trafik kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödenecek vefat tazminatının hesaplanmasına belli standart getirilecek. Artık ödenecek tazminat mahkeme sonucuna ve kişiye göre değişmeyecek. 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren vefat tazminatları Hazine’nin hazırladığı Türkiye Hayat Tablosu’na göre hesaplanacak.

Teminat dışında kalan durumlar

Sigorta teminatı dışında kalan durumlara da düzenleme getirildi. Terör eylemlerinde kullanılan araçların neden olduğu zararlar sigortadan karşılanmayacak. Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve havanın kirlenmesi ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal yaşama zarar veren çevresel faktörlere bağlı tazminat talepler karşılanmayacak. Manevi tazminat talepleri, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilen tazminat talepleri temin dışında kalacak.

Eşdeğer parça kullanımı

Önemli değişikliklerden biri de hasarlı araçların onarımında eşdeğer yedek parça kullanılmasına yönelik yapıldı. Sigorta şirketleri 1 Hazirandan itibaren artık hasarlı araçların onarımında, eşdeğer yedek parça kullanabilecek. Kaza tarihine göre 3 yaşını aşmayan motorlu araçlarda hasar gören parçanın onarımı yapılamıyorsa, öncelikle orijinal yedek parça, orijinal parçanın bulunamaması halinde eşdeğer parça kullanılacak. Sigortalı aracını istediği serviste tamir ettirebilecek.

Sigorta şirketinin onayı dışında orijinal parça ile onarım yapıldığında şirket sorumlu olmayacak. Sigortacının sorumluluğu, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça bedeli ile sınırlı olacak. Kısmi onarımlarda sigorta şirketi yedek parça temin edebilecek.

Alkollü araç kullanımı

Yeni düzenlemede uzun süredir tartışılan alkollü araç kullanımına da değinildi . Buna göre, yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanımı ve alkol kullanmaması gereken kişilerin alkollü kazaya karışması durumunda zorunlu trafik sigortası zarar görenin tazminatını öder ancak, sigortalıya rücu etme hakkına sahip olacak.

Tags: Koalay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.